Zesde zintuig

De meningen over buitenzintuiglijke waarnemingen zijn verschillend. Zo zijn menig man van mening dat zo iets als een ‘zesde zintuig’ niet bestaat, terwijl andere van mening zijn dat iedereen een paranormale gave bevat, maar dat niet ontwikkeld is. In dit artikel gaan we het hebben over het ‘zesde zintuig’.

Is het normaal om een zesde zintuig te hebben?

Wanneer iemand een ‘Zesde zintuig’ bezit, en buitenzintuiglijke waarnemingen waarneemt, wordt dit als paranormaal beschouwd. De persoon wordt aangeduid als paranormaal begaafd, aangezien deze een speciale gave heeft, e.g. het zesde zintuig. Er zijn mensen van mening dat elk individu buiten de normale zintuigen er nog een extra heeft. Niet iedereen is hier bewust van, maar zullen op een gegeven moment tot de ontdekking komen, doordat ze op een manier in contact zijn gekomen met iets buitengewoons.

Grondlegger zesde zintuig

De bekendste onderzoeker op dit gebied was Dr. J. B. Rhine. Hij heeft zich als eerste op de wereld zich serieus bezig gehouden met de fenomenen dat uit psychologische onderzoeken kwam opdagen. Nadien had hij ook de leiding gekregen in het parapsychologisch laboratorium van Duke University.

Beleving van het zesde zintuig

Een buitenzintuiglijke waarneming kan optreden onder de vorm van een intuïtie,  een bepaalde eigenaardige indruk van iets hebben. Maar zo ook het plotseling weten van iets, een nieuwe ingeving of een beklemmend gevoel krijgen vallen onder buitenzintuiglijke waarnemingen. Dit zijn vaak de mildere waarnemingen. Zo zijn er natuurlijk ook de wat heftigere waarnemingen, zoals beelden zien of visioenen. Ook helder zien, helder weten, helder horen en helder voelen vallen onder deze categorie.

Tot slot

Als u eenmaal intuïtief bent ingesteld en meestal weet wat de korte toekomst met zich mee zal brengen, omdat u bekend bent met het ‘Zesde zintuig’ dan kunt u alle kanten op gaan om het geluk te zoeken en eventueel te vinden. Ook wordt u minder met nieuws verrast, want het was u al geweten.

Leave a Reply