Gesloten mensen minder vrienden op Facebook dan sociale mensen

Gebruikers van Facebook die moeite hebben met vriendschappen in ‘het echte leven’, spenderen veel meer tijd op Facebook dan hun sociale leeftijdsgenoten. Desalniettemin is het vriendschapsnetwerk van minder sociale mensen veel kleiner. Dit blijkt uit een Amerikaans onderzoek onder studenten die regelmatig gebruik maken van Facebook.

Facebook bestaat inmiddels al vier jaar en wordt gebruikt door meer dan 21 miljoen mensen, waaronder voornamelijk tieners, twintigers en dertigers. Hoofdonderzoeker Pavica Shelden en collega’s wilden weten waarom en hoe mensen Facebook gebruiken. Hiervoor namen ze vragenlijsten af bij 172 studenten van de Louisiana State University. Hieruit bleek dat 93 procent van de studenten een profiel op Facebook heeft, waarvan de meeste gemiddeld 45 minuten per dag besteden aan de site. Studenten die het moeilijk vinden face-to-face communiceren bleken minder vrienden te hebben op Facebook dan studenten die wat socialer zijn ingesteld. Studenten blijken Facebook voornamelijk te gebruiken om op de hoogte te blijven van hun vrienden en kennissen. Toch gaven veel mensen toe dat ze het ook soms doen uit verveling. Overigens gebruikt bijna geen enkele student Facebook voor het zoeken naar nieuwe vriendschappen of een partner. Evenmin is Facebook een uitweg voor eenzaamheid. Shelden concludeert dat mensen Facebook op dezelfde manier gebruiken als in real-life vriendschappen.

Online vriendschapsnetwerken zoals Facebook en Hyves vormen een belangrijke manier van communiceren voor jongeren. Niet alleen bieden deze websites de mogelijkheid om in contact te blijven met huidige vrienden, maar ook met vrienden van vroeger. Het scheiden van wegen na de basisschool, middelbare school of vakanties betekent tegenwoordig niet altijd meer het einde van een vriendschap. Websites zoals Facebook en Hyves maken het mogelijk in contact te komen en te blijven met oude vrienden.

Leave a Reply